¨
Hradisko u Bosonoh
Velmi zajímavá nabídka nejen pro sběratele speleologické literatury
Acta Speleohistorica.
Libovolné peníze odešlete na můj bankovní účet
A nezapomeňte sdělit své jméno a poštovní adresu na můj email
Upoutávka na mé životní dílo o Křtinách:
"Autor této studie byl nejdřív spelelog a amatérský archeolog, teprve potom poustevník dlící v lesích u Křtin a nově vysvěcený mnich jógy a hinduistického náboženství. Jako duchovní píše toto nové pojednání určené archeologům, speleologům a historikům. Navazuje tak na svou dřívější práci "Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách." z roku 1992 a několik odborných článků rozptýlených ve speleologických časopisech. Jako objevitel všech dvanácti křtinských pomalovaných lebek má co říct k jejich nálezové situaci, kterou dnes zná jen on sám. Záběr této památeční studie je však mnohem širší. Jeho perem promlouvá duše tohoto mariánského poutního místa na Moravě, s níž se snažil v uplynulých třiceti letech sjednotit. Poustevník Gyaneshwarpuri již napsal mnoho článků, ale tento spis o historickém podzemí ve Křtinách považuje svým záběrem za své nejvýznamnější životní dílo. Považuje ho za svou "opožděnou diplomovou práci" pro katedru archeologie Masarykovy univerzity v Brně, kterou v letech 1990 - 1991 studoval a již nakonec nebyl hoden, přerušujíc studium právě v důsledku objevů v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Již se nikdy na archeologii nevrátil."
poustevna

Jedná se o ekonomický dotisk s barevnou obálkou, černobílým vnitřkem na 144 stranách formátu A4 křídového papíru 120 g, lepená vazba paperback.

Aktuálně k dispozici 8 výtisků publikace o Křtinách, cena dobrovolná.

Upoutávka na druhé důležité dílo o Plošině Skalka:
"První komplexní studie o speleologické problematice vápencové plošiny Skalka nad Ochozí. Tento spis má vizionářský a prorocký charakter. Je zde nastíněn hydrografický vývoj této né zcela známé části Moravského krasu, mezi Ochozí u Brna, hájenkou Pod Hádkem, Novým Dvorem a Březinou. Na 70 stránkách velkého formátu tohoto památečního sborníku je detailně zachycena historie speleologických objevných prací, včetně velkého množství dnes již historických fotografií a map jeskyní Ponorný hrádek, Soví komín a Malý lesík. Autor vlastním empatickým způsobem zpracoval tuto problematiku vyčerpavajícím způsobem. Tato studie predisponovala mnoho speleologů o zájem o jižní část Moravského krasu."
Acta Speleohistorica Plošina Skalka - dotisk

Jedná se o ekonomický dotisk s barevnou obálkou, černobílým vnitřkem na 70 stranách formátu A4 křídového papíru 120 g, lepená vazba paperback.

Aktuálně k dispozici 0 výtisků publikace o Plošině Skalka, na požádání provedu dotisk, cena dobrovolná.

Upoutávka na třetí nejdůležitější dílo o Habrůvecké plošině:
"První komplexní speleologická studie o zanedbané náhorní plošině, která je součástí Rudicko - habrůvecké plošiny, v trojúhelníku mezi Býčí skálou, Klostermannovou studánkou, Habrůvkou a Křtinským údolím. Na 71 stránkách je pojednáno již o cca 50 závrtech a několika ponorných místech, které byly ve speleologii vesměs prakticky neznámými. Marek P. Šenkyřík zde předpověděl existenci zatím neznámé krásné erozní jeskyně mezi hydrologicky aktivním Habrůveckým ponorem a Křtinským údolím o délce cca 1,5 km a denivelaci - 120 m. Druhou neznámou erozní jeskyní předpokládá pod Ventalorou na Děravce (dnes jeskyně Poustevníkova Děravka) o hloubkovém potenciálu -150 m, je to tedy potenciál jedné z nejhlubších propastí v České republice! A neznámých jeskyní je ale na Habrůvecké plošině víc. Hydrologicky aktivním ponorem je i ucpaný Závrt u Habrůveckých smrků v těsné blízkosti strategického Habrůveckého ponoru. Autor využil svých mimořádných empatických schopností a napsal tuto báseň o krajině svého srdce. Je to kraj především závrtový, ponorných potůčků a zaniklých důlních děl, o jejichž rozsahu dnes nikdo neví nic. Nazval toto území "Habrůvecká plošina", kterou vyčlenil na základě historických a morfologických okolností z jižní části Rudické plošiny. Habrůvecká plošina je tedy stále území hodné pozornosti krumpáče a lopaty, jak napsal v knize: "Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně" sám Rudolf Burkhardt, mistr speleologie Křtinského údolí, Rudického propadání a Býčí skály."
Acta Speleohistorica Habrůvecká plošina - nebyla dotisklá

Jedná se o ekonomický dotisk s barevnou obálkou, černobílým vnitřkem na 72 stranách formátu A4 křídového papíru 120 g, lepená vazba paperback.

Aktuálně k dispozici 7 výtisků publikace o Habrůvecké plošině, cena dobrovolná.ZPĚT