¨
Hradisko u Bosonoh
Translation: anglická vlajka
Dary.
- na výstavbu poustevny
- na Acta Speleohistorica o Křtinách
- almužna do misky pro mnicha (dakshina)

poustevnická miska.

Poustevníkův bankovní účet Fio banka: Koruna česká

Pro české koruny.
Číslo účtu:
2702352173/2010

donation meter.

Na kontě je nyní 5 711 Kč
49.
6.6.2023
výběr na tisk Acta Speleohistorica o Křtinách
-54 000 Kč
48.
24.5.2023
ČONKA MIROSLAV, Na vaši cestu k Bohu, mistře. Děkuji!
1 111 Kč
47.
21.4.2023
Laco Lahoda na Acta Speleohistorica
1500 Kč
46.
22.3.2023
Antonín Tůma na Acta Speleohistorica
1500 Kč
45.
21.3.2023
výběr na doménu a hosting webu
-1 500 Kč
44.
9.3.2023
vklad na Acta Speleohistorica
1000 Kč
43.
9.3.2023
ŘEPKA MIROSLAV. Děkuji Vám!
5000 Kč
42.
8.3.2023
vklad na Acta Speleohistorica
3000 Kč
41.
8.3.2023
jeden jogín, vklad na Acta Speleohistorica
1000 Kč
40.
7.3.2023
Petr Kovář, vklad na Acta Speleohistorica
1000 Kč
39.
25.2.2023
Danuše Eichler, vklad na Acta Speleohistorica
800 Kč
38.
23.2.2023
Ing. Jiřinka Vratílová, vklad na Acta Speleohist.
1 200 Kč
37.
22.2.2023
Bc. Dominik Lounek, vklad na Acta Speleohistorica
1 000 Kč
36.
16.2.2023
Bob Klváň, vklad na Acta Speleohistorica
1 000 Kč
35.
15.2.2023
Kamil Pokorný, vklad na Acta Speleohistorica
5 000 Kč
34.
8.2.2023
vklad na poustevnu
4 000 Kč
33.
9.1.2023
vklad na poustevnu
3 000 Kč
32.
15.11.2022
výběr na kříž a na seminář jógy
-3 500 Kč
31.
18.10.2022
vklad na poustevnu převedeno z eurového konta po jeho zrušení u České spořitelny
cca 2 700 Kč
30.
8.8.2022
vklad na poustevnu
2 000 Kč
29.
31.7.2022
poplatek za služby
-100 Kč
28.
30.6.2022
poplatek za služby
-100 Kč
27.
31.5.2022
poplatek za služby
-100 Kč
26.
11.5.2022
vklad na poustevnu
2 260 Kč
25.
9.5.2022
vklad na poustevnu
5 000 Kč
24.
30.4.2022
poplatek za služby
-100 Kč
23.
14.4.2022
vklad na poustevnu
1 249 Kč
22.
12.4.2022
vklad na poustevnu
2 810 Kč
21.
8.4.2022
vklad na poustevnu
5 500 Kč
20.
31.3.2022
poplatek za služby
-100 Kč
19.
15.3.2022
vklad na poustevnu
1 000 Kč
18.
28.2.2022
poplatek za služby
-100 Kč
17.
15.2.2022
Milan Šišmiš, dar na poustevnu
1 194 Kč
16.
31.1.2022
poplatek za služby
-200 Kč
15.
31.1.2022
výběr na Šivu.
-7 800 Kč
14.
11.1.2022
vklad na poustevnu
3 100 Kč
13.
31.12.2021
poplatek za služby
-100 Kč
12.
14.12.2021
vklad na poustevnu
2 200 Kč
11.
30.11.2021
poplatek za služby
-200 Kč
10.
29.11.2021
výběr na čelovku Fenic
-2 500 Kč
9.
18.11.2021
vklad na poustevnu
1500 Kč
8.
31.10.2021
poplatek za služby
-200 Kč
7
29.10.2021
výběr na speleologickou helmu
-1 600 Kč
6
8.10.2021
vklad na poustevnu
7100 Kč
5.
31.9.2021
poplatek za služby
-100 Kč
4.
31.8.2021
poplatek za služby
-100 Kč
3.
31.7.2021
poplatek za služby
-100 Kč
2.
24.5.2021
vklad na poustevnu
9000 Kč
1.
6.4.2021
základní vklad
1000 Kč

Chcete se zapojit do dobročiných projektů poustevníka svámího Gyaneshwarpuri? Nyní shromažďuje finanční prostředky na výstavbu lesní poustevny v lokalitě, kde to ochránci přírody a lesníci umožní... Pokud se chcete podílet na tomto duchovním projetku, můžete přispět na principu almužny do poustevnické misky na zde zveřejněné bankovní konto. Dovoluji si počítat s Boží pomocí. "Štědrému dárci žehná Bůh" říkával P. Tomáš Prnka, křtinský děkan a opravil z darů poutníků a návštěvníků monumentální chrám Panny Marie ve Křtinách. Chovám víru, že i já z darů postavím svoji malou poustevnu a zaplatím důstojný památníček otci habrůvecké speleologie panu Arnoštu Hlouškovi z Habrůvky u Habrůveckých smrků.

Je mým záměrem vytvořit pevné místo
intenzivní vroucí jógové modlitby.


Děkuji.


Rovnost všech světových náboženství.

Má poustevna bude zasvěcena józe.
Bude to ale kosmopolitní místo míru
mezi všemi světovými náboženstvími.
Poustevna - svaté místo
všech náboženství.
Poustevna - místo svobody.
Poustevna - místo setkání s Bohem.
Jak rád mám poustevny!
Voní mírem.
Svatostí.
Takové místo chci vybudovat.
Veliká Milost.


Poustevna v horách nad Assisi.

Veliká Milost od Boha, být poustevník!
Všeho se vzdát a oddat se mantře a meditaci
na posvátném místě v lesích.
Všechno jsem odevzdal.
Ve Jménu svatého Františka z Assisi
a Paramhanse svámího Mahéšvaránandy.
Je tedy mojím Cílem
vytvořit posvátné místo.
Taková je nejtišší modlitba mého srdce.
Je mým přáním být sám na hoře.
Žití v lesích, v horách mne od dětsví
a od mládí přirozeně přitahuje.
Tak chci tento odvěký sen světců naplňovat.
Naplněn jógou a oddaností.
Poustevnictví je má životní cesta.Důležité upozornění:

Všechny nevyužité finanční prostředky budou přeposlány na účet Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy na jeho dobročinné projekty v Indii.

"My Boží služebníci, mniši a poustevníci máme právo dovolit si počítat s Boží Láskou a Boží pomocí. Nemusíme být nikde světsky zaměstnáni, i když někteří tak činí. Tak se řídíme a domáháme Vyššího principu. To nemůže nikdo pochopit. Můžeme žít z Boží Lásky. To je má duchovní mystická zkušenost. A moudrost mistra."

6.4.2022
Sbírka na poustevnu.
"Buď tak chudým ve všem majetku, že ani onen malý prostor nenazveš svým
na němž přijímáš almužnu, nechtěj ničeho více pro sebe.

Leopold Procházka
Buddha a Kristus.

pouliční hudebník svámí Gyaneshwarpuri.

"V čisté krajině, ať si zbuduje své pevné místo k sezení, ani příliš vysoké, ani příliš nízké, rozprostře na něm trávu kuša, kterou pokryje měkkým plátnem či jelení kůží. A zde - poté, co usedne zcela ovládaje mysl a své smysly - ať se koncentruje na To Jedno nejvyšší, a tak ať navozuje vnitřní spojení za účelem úplné očisty svého Ducha. Hlavu, tělo a krk ať udržuje vzpřímeně, neochvějně pevný upíraje svůj pohled ke špičce svého nosu a nerozhlížeje se na všechny strany kolem. Vnitřně zklidněn a beze strachu, setrvávaje ve své zaslíbenosti Čistotě, ať (takový yogín) s ovládnutou myslí upřenou na Mne ukázněně usedne, Mnou zcela prostoupen."
Bhagavadgíta 6. 11-14

"Abys poznal Brahmán, musíš nabýt víru ve slova písem a ve svého gurua. Buď Brahmán oddán. Ustavičně o něm medituj. Ani činností, ani potomstvem, ani bohatstvím, ale oddaností k Němu a nepřipoutaností ke světu dosahuje člověk nesmrtelnosti. Nejvyšší nebe září v lotosu tvého srdce. Tam vstupují ti, kteří o to usilují. Pochopili podstatu svátých písem a vzdávají se světa. Odeber se do samoty. Posaď se na čisté místo a zaujmi vzpřímené držení těla s hlavou a krkem v jedné přímce. Ke světu buď lhostejný. Měj pod kontrolou smyslové orgány. Oddaně se pokloň svému guruovi. Potom vejdi do lotosu srdce a tam medituj o Brahmán - čistém a blaženém."
Upanišady

Mečokříž Gyaneshwarpuri.
Na Děravce.

Kdo nechá žít poustevníka v lese?

Donation


ZPĚT
Mahéšvaránandova lípa.
Maháprabhudží.