¨
Hradisko u Bosonoh

Hradisko svatého Klimenta.


Na posvátných horách založil Hospodin svůj chrám.
Zde se zrodil ten či onen a sám Hospodin jej činí pevným.
Při soupisu naších rodů Hospodin si zaznamenal:
Každý z nich se zrodil tady.

Žalm 87

Hradisko sv. Klimenta

Poustevnická hora. Žily tu nesčetné generace poustevníků. Poslední z nich byl mnich z kapucínského kláštera legendarní "Ovečka Boží". Dnes je hora osiřelá jenom v dešti, jen co ale vyjde slunce zamíří sem četná procesí turistů a poutníků. Na Hoře rozlévají slivovici, zpívají československou hymnu, přitom zvoní na ozvučnice a zvonec a opékají špekáčky. Samoty tu pro poustevníka moc není. Možná by tu mohl ale žít nějaký poustevník - almužník.
Jsou tu základy starého gotického kostela, jenž podle členů Sdružení přátel hradiska sv. Klimenta stojí na místě velkomoravské kaple. Dále je tu dřevěná kaple, která je celoročně otevřená veřejnosti a v níž je možné na studené dlažbě v nouzi i přespat. Budete zde mít mystické sny.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT