¨
Hradisko u Bosonoh
Úvod k Ponoru.
Ponorný hrádek je má srdcová jeskyně na plošině Skalce. Jak známo, byl jsem od tama chatařící přesilovkou vyloučen, ačkoli jsem byl nejpracovitější člen skupiny a objevitel jeskyně. Těžiště výzkumu se tedy odehrálo pod mým vedením v letech 1989-1995. Tehdy byly vykopána celá dnes známá jeskyně, dlouhá 35 m, tvořená plazivkou klesající do hloubky asi 18 m, jedna z nejnáročnějších v Moravském krasu. Současní mladí jeskyňáři po příkladu Jana Martinka ale nerespektují mé právo objevitele pojmenovat mnou objevenou jeskyni jak chci a jeskyni trucovitě nazývají Novodvorským ponorem. Jeskyni pod Novodvorským ponorem jsem ale já pokřtil na Ponorný hrádek! To se týká i druhé zdejší jeskyně Soví komín, kterou oni nazývají tvrdošíjně Zub. Ale tak je to zaneseno už v literatuře a to platí. ( Šenkyřík 2004, 2005a, 2005b.) Zřejmě je netíží svědomí vůči otci zakladateli tradice posvátného Ponoru. Kam jdou nevím, ale já tam nepatřím. Výzkum Ponorného hrádku zastavila neprůlezná úžina za Trativodem ozvěny, která od roku 1994 nebyla překonána, přestože ukrývá potenciál asi 2 km dlouhé neznámé plazivkovité jeskyně. Oni u té úžiny snad spí. Už 26 let se v Trativodu ozvěny nic neděje, žádná pracovní akce, prostě nic. Takhle jsem to nechtěl... Je tam poustevníkova klatba a každý kdo se sem naplazil to cítí jako podivné mrazení v zádech. Žádné ukradené objevy zřejmě nebudou. Nemají na to sílu a odhodlanost. Ponor je mé Srdce. Bude je tam strašit a varovat duch neprávem vyhnaného a zrazeného poustevníka, který dnes už jen sedí a usmívá se. Nejen dusivý vzduch se zvýšenou koncentrací CO2, ale i riziko nečekaného zřícení stropu Lisovny, který tvoří zaklíněné skalní bloky a kameny hned ve vchodu do jeskyně. Kdo má tak pevné nervy, aby se pustil do odkrývání tajemství poustevníkovi úžiny? Varuji před tímto úkolem. Ponorný hrádek je nebezpečná jeskyně, která nemá ráda zloděje etických práv prvoobjevitele. Ale je též posvátným podzemním přírodním chrámem pro připravené. Pán Bůh žehnej! Kdo jsi ty? Jsi připraven vstoupit do Poustevníkova Ponoru?! Je to mrazivé místo. Určitě to není místo vhodné pro poněkud slaboduchého negativistického Jana Martinka a jeho případné nochsledy. Ale on to cítí. Bůh J. Martinka chraň aby nelezl do Novodvorského ponoru! Ponor tedy není pro každého... Ponor je má Láska. Svaté místo mého mládí. Speleologický průzkum je zde tedy uzavřen patero zámky a je přírodními faktory značně limitován. Jen stěží se najde obětavý jeskyňář, který by Ponor objevoval s Láskou, tak jako jsem to dělal já sám. Musel by Ponoru objetovat své srdce. Jen stěží se někdo takový ale najde...

Marek Šenkyřík - Gyaneshwarpuri.

8.5.2020.
otec zakladatel ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, objevitel jeskyní Ponorný hrádek a Soví komín.

speleo Óm

ZPĚT