¨
Hradisko u Bosonoh
6.2.2021
Ještě něco z historie: 20 denní půst v roce 1996.
Jako odpověď na prožitý magický útok dne 31.prosince 1995, se na mém těle objevily symptomy vážné nemoci. Měl jsem na celém těle zduřelé lymfatické uzliny. Měl jsem obavy, že magické útoky budou pokračovat. Tehdy jsem ještě neměl Mistra. Nevěděl jsem si rady a k lékařům jsem jít nechtěl, vědom si magického pozadí nemoci. Tehdy jsem namátkově otevřel Bibli a hledal odpověď v ní. Můj pohled ihned padl na verš, kde se psalo o 20 denním půstu. To byla rada pro mne. Opustil jsem les a vrátil se zpět do civilizace. S pokorou jsem se vrátil ke svým rodičům. Tam jsem zahájil půst. Měl jsem nadbytek duchovní energie, byl jsem v transcedentálním stavu vědomí, proto půst pro mne nebyl problém. Jenom jsem sladce slábl. Nic jsem nejedl, jen později mi maminka dávala šťávu z grapefruitu. Hojně jsem studoval literaturu o zdravém životním stylu, až jsem se propracoval k zásadám vegetariánství, které jsem později našel v józe. Přečetl jsem celou maminčinu knihovnu. Tak uplynulo 20 dni. Každý den jsem zhodil průměrně kilogram hmotnosti. Po dvaceti dnech postění jsem byl téměř kost a kůže. Půst mi ale pomohl. Uzdravil jsem se. Symptomy nemoci zmizely. Dnes však nikomu nedoporučuji, aby se tak dlouho postil. Bohatě stačí postit se jeden den v týdnu, nejlépe ve čtvrtek, den zasvěcený Mistrovi. V postní den se může příjmou nějaké ovoce, jinak se jí až večer.

Takový byl můj návrat z magické reality světa. Nikdy víc jsem se do něj nevrátil. Před magií je třeba se mít napozoru. Je to dív, že jsem to prožil. Něco se do mne nabourávalo z astrálu. Od té doby mám respekt před neznámým tajemnem, které nás obklopuje. Neznámé nevědomí a podvědomí. Všechno je možné. Záchytný bod tohoto vnímání reality jsem nalezl v životopisech světců. Říkají tomu mystika. Bohu vděčím za svůj život, za vše.

Buddha po askezi.
Buddha po půstu. Tak jako on, jsem i já poznal, že tudy Cesta nevede.

Takový duch nevýjde jinak než modlitbou a půstem.
Matouš 17,21

Kdyby se celé lidstvo stravovalo vegetariánsky a jeden den v týdnu se postilo,
vyřešila by se otázka hladovění i mnoho zdravotních problémů na celém světě.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Jak správně provádět půst?
joga.cz/system/duchovní-zázemí/půst

Související odkaz:
Skutečný příběh o tom jak jsem přemohl a vyléčil černého magika.