¨
Hradisko u Bosonoh
e-Speleo

Články Marka P. Šenkyříka - Gyaneshwarpuri na eSpeleu.

Objev jeskyně Poustevníkova Děravka na Rudicko - Habrůvecké plošině (Moravský kras - střed). eSpeleo č.2/2021, pdf html
30. výročí objevu krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách s unikátním objevem dvanácti pomalovaných lebek. eSpeleo 3/2021 pdf html. Archivovano zde na webu: html
Jeskyně Ř-24 Slezákova Záhrobní v Hádeckém údolí. Paměťová zpráva o speleologickém průzkumu (1983-1986) s archeologickým objevem dětského neolitického hrobu. (článek převzala redakce - v sazbě). Archivovano zde na webu: html
Paleoponor v Ochozském žlíbku - pár vět o speleologickém průzkumu v roce 2006. Tma pod lucernou na Svatých schodech trvá. (článek převzala redakce - v sazbě). Archivovano zde na webu: html
Znovuobjevení zaříceného vchodu Barunčiny jeskyně Pod Svatými schody v Ochozském žlíbku v jižní části Moravského krasu. pdf html. Archivovano zde na webu:html
Příspěvek ke speleohistorii a poznání geneze Málčiny jeskyně (Moravský kras - jih). Archivovano zde na webu:html
Chrám Panny Marie ve Křtinách - podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny. Zajímavý doklad odvodnění Santiniho stavby. e-Speleo 4/2022. pdf html Archivovano zde na webu:html
Speleologický pokus v jeskyni Pekárna (1994). Příspěvek k dějinám výzkumu lokality. Vize průniku koncovým závalem (2021). (článek převzala redakce - v sazbě). Archivovano zde na webu: html
40. výročí speleologického života v Moravském krasu jih a střed (1982-2022), na konci všech speleologických průzkumných prací. Archivovano zde na webu:html
Speleolog Arnošt Hloušek (1929-2016) z Habrůvky. Otec habrůvecké speleologie. Kamarád. (připravuji).
40. výročí mého speleologického života v Moravském krasu jih a střed (1982-2022), na konci všech speleologických průzkumných prací.
Logo České speleologické společnosti ČB
www.speleo.cz