¨
Hradisko u Bosonoh
RNDr. Antonín Tůma.
ochránce a strážce přírody
Stráž přírody CHKO Moravský kras.
Správa CHKO Moravský kras.

RNDr. Antonín Tůma.

12.9.2023
Manifest proti rozhodnutí Školního lesního podniku Křtiny v zastoupení Doc. Ing. Tomaše Vršky a Správy CHKO Moravský kras v zastoupení RNDr. Antonína Tůmy ve věci nepovolení poustevny, ani přístřešku ani maringotky pro poustevnické využití v Moravském krasu.
Již delší dobu pociťuji útisk ze strany Školního lesního podniku Křtiny, jakož i Správy CHKO Moravský kras ve věci mých poustevnických potřeb a práv. Zejména v poslední době se jedná o nepovolení mé prosté poustevny či obyčejného přístřešku, ani maringotky v Moravském krasu, kterou bych mohl využívat jako poustevník. Sklamali mne velmi. Tímto vyslovuji nesouhlas s ředitelem ŠLP Křtiny Doc. Ing. Tomášem Vrškou, který je zodpovědný za zvýšenou těžbu stromů v Moravském krasu, jakož i jeho spojenci RNDr. Antonínu Tůmovy a dalšími pracovníky Správy CHKO Moravský kras. Opravdu nejde spolupracovat s těmito organizacemi z důvodu Principu svého svědomí. Tímto vyslovuji bojkot těchto uvedených společností. Nebudu již vůbec fotografovat ani jinak dokumentovat území ŠLP Křtiny až do zlepšení této situace. Nedůvěřuji vůbec vedení ŠLP Tomáši Vrškovi a vedoucímu strážní služby Správy CHKO Moravský kras Antonínu Tůmovi, jakož i ostatním osobám ve vedení těchto organizací. Povolují například kromě velkotěžby stromů i střílení jelenů, laní, srnčí, divokých prasat a další zvěře, ale poustevníka úplně ignorují. Proto ani "já" již nebudu s nimi vůbec udržovat žádný přátelský kontakt jako doposud. To ovšem neznamená, že bych opustil Moravský kras, Bohu na zodpovědnost a vyhýbal se jeskyním či poustevnám. Z těchto důvodů jsem odstranil demonstrativně jména výše uvedených osob (Tomáš Vrška a Antonín Tůma) ze sekce Poděkování na webu gyaneshwarpuri.cz, neboť jim již nemám v podstatě za co poděkovat.

Související odkazy:
Druhý manifest: Neopouštím Moravský kras. Opouštím jen Správu CHKO Moravský kras, ŠLP Křtiny a Českou speleologickou společnost.
RNDr. Antonín Tůma, Správa CHKO Moravský kras, odpověď na nepovolení poustevny s ohništěm.
RNDr. Antonín Tůma, Správa CHKO Moravský kras, pokračování o běloších a indiánech.

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT